Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden opgestuurd na betaling op rekeningnummer BE41 7380 3173 7210, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt op het adres dat opgegeven wordt voor leveringsadres. Tenzij er een andere overeenkomst wordt gesloten.
 4. De consument beschikt over veertien kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan beëindigen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.


  Alleen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden (door de consument naar de onderneming) vallen ten laste van de consument.

  Deze kosten kunnen evenwel niet ten laste van de consument worden gebracht indien het geleverde product of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod of indien de verkoper zijn informatieverplichtingen niet heeft vervuld. In dat geval moeten ook de terugzendingskosten door de onderneming gedragen worden.

  Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt binnen de 14 kalenderdagen na levering van het Unizo kado bon.  De termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht start voor producten de dag na de levering aan de consument. Het is dus niet noodzakelijk dat de onderneming de herroeping reeds ontvangt binnen de herroepingstermijn.

  Merk op: de consument moet kunnen bewijzen dat hij tijdig de onderneming in kennis heeft gesteld van zijn herroeping.
 5. Het Unizo kado bon wordt vervoerd op kosten van de verkoper.
 6. Het Unizo kado bon wordt verstuurd op risico van de koper.
 7. De bon kan enkel besteed worden bij UNIZO leden in de regio
  Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Lo-Reninge
  Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark
  Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Mesen
  Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle & Wervik
  , waarvan wij hun toestemming ontvangen hebben. Deze deelnemende handelszaken staan dan ook online op de website van www.unizokado.be.
 8. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 10. Wanneer de bestelde Unizo kado bons niet betaald worden binnen de 60 dagen, dan vervalt uw bestelling.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Veurne.
 
 
 
UNIZOKADO - Duinkerkestraat 17 - 8630 Veurne - T 058/29 69 40